Algemeen

Het Wijsneus College is opgericht in 1961 en bestaat inmiddels meer dan 60 jaar!

Oprichting

Hoe kan het dat een school wordt naar een wijsneus? Wellicht lijkt dat een groot raadsel, maar wij houden juist van nieuwsgierige, informatie-hongerige mensen. Hoe meer hoe beter, wat ons betreft!

Missie en visie

Missie 

Uitdagend, vernieuwend en gedurfd onderwijs, toegankelijk voor diverse leerlingen die wij gelijk en rechtvaardig behandelen. 

Visie

Onze visie is gericht op twee pijlers:
1. Toekomstproof;
2. Duurzaamheid.

In 2025 streven wij ernaar dat ons onderwijs volledig toekomstproof is. Flexibel en wendbaar zijn belangrijk uitgangspunten, even als ruimte om te experimenteren en creativiteit. Om dit niet uit het oog te verliezen stellen wij een extra HRM-adviseur aan. Verder hebben we een meerjarenstrategie opgesteld in het kader van duurzaamheid. Hier komt onder andere in terug dat we in 2025 onze manier van werken efficiënter gaan afstemmen op de pijlers milieu, klimaat en energie. Dit meerjarenplan zal eind volgend jaar worden gepubliceerd op onze website. 

Uitdagend, vernieuwend en gedurfd onderwijs

Kernwaarden

Wijsneus College heeft in totaal vier kernwaarden, die een leidraad zijn voor de wijze waarop wij ons onderwijs vormgeven.

1. Openheid en transparantie

Alles wat we doen, doen we met trots. Wij delen graag onze succesverhalen met ouders en verzorgers, maar ook onze leerverhalen. Wij vinden het belangrijk dat de omgeving van de leerling op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen de school. We proberen lijntjes kort te houden en proberen zoveel mogelijk rekening te houden met wensen en behoeften van leerlingen en hun ouders/verzorgers.

2. Bevlogenheid

Onze docenten zijn betrokken en bevlogen en proberen op ludieke wijze leerlingen iets nieuws bij te brengen. Regelmatig laten docenten zich bijscholen door middel van diverse cursussen om eigentijds te blijven.

3. Iedereen is gelijk, maar wordt apart behandeld.

Gelijkheid zien wij als rechtvaardigheid. Wij zijn van mening dat alle leerlingen binnen onze school recht hebben op gelijke kansen en om die reden bieden wij extra ondersteuningsprogramma’s voor leerlingen die in het reguliere programma iets minder goed meekomen. We besteden veel aandacht aan goed intensief contact tussen docent en leerling. Leerlingen worden vanaf het eerste jaar begeleid en samen met de mentor stellen we ieder jaar een plan op, waarmee de leerling zijn/haar persoonlijke doelen kan nastreven.

4. Innovatie en vernieuwing

De geschoolde samenleving is vormgegeven door het onderwijs en de geschoolde samenleving bepaalt tegelijk ook hoe het onderwijs zijn vorm krijgt. Wij focussen vooral op het laatste. Het Wijsneus College houdt nieuwe trends en ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We vinden het de taak van de school om leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De samenleving verandert voortdurend en wij spelen hier tijdig op in. Zo hebben alle leerlingen een iPad, waarmee schoolboeken overbodig zijn. Tenzij leerlingen de voorkeur hebben voor papieren schoolboeken.

Over Wijsneus College

Het Wijsneus College telt 1856 leerlingen en 225 medewerkers in het schooljaar 2021/2022 en is verdeeld over twee locaties. De vmbo-locatie bevindt zich aan de Pilotenstraat en de havo-/vwo-afdeling aan de Helikopterstraat (zie contact voor overige gegevens).

Onze school wordt bestuurd door Onderwijsgroep Keiler, die bepalend is voor het beleid van de school.

Schoolorganisatie in cijfers