Ondersteuning leerlingen

Mentorondersteuning

Vaak wordt er één mentor aan één klas toegewezen. De mentor houdt toezicht op de studieresultaten van alle individuele leerlingen uit zijn klas; peilt in hoeverre leerlingen zich sociaal ontwikkelen op school en bekijkt of er met bepaalde thuissituaties rekening moet worden gehouden. Vaak vinden er tenminste drie keer per schooljaar individuele mentorgesprekken plaats. Het aantal is afhankelijk van de behoefte van leerling en mentor.

Info Mentoren onderbouw

Welke mentoren zijn er in de onderbouw?

Info Mentoren bovenbouw

En welke in de bovenbouw?

Leerlingenbegeleider

Een leerlingenbegeleider is speciaal aangesteld om leerlingen binnen de school extra begeleiding te bieden. Begeleiding kan op het gebied van problemen binnen de school, maar ook problemen buiten de school. Voorbeelden van problemen waarvoor leerlingen terecht kunnen bij de leerlingenbegeleider zijn: leerproblemen, sociaal-emotionele problemen en eventuele studieloopbaanbegeleiding. De leerlingenbegeleider houdt dossiers van leerlingen bij en kan eventueel de leerling doorverwijzen, mochten problemen zodanig groot zijn. Halloo!!

Contactgegevens

Zit je op vmbo en wil je iets bespreken met een leerlingenbegeleider?
Neem contact op met een van de twee onderstaande leerlingenbegeleiders:

Zit je op havo of vwo en wil je iets bespreken met een leerlingenbegeleider? Neem contact op met:

Het negende lesuur vindt plaats van 15.15 - 16.00 uur in lokaal 1.20

Huiswerkbegeleiding

Tijdens het negende lesuur geven leerlingen van de bovenbouw (vmbo, havo en vwo) huiswerkondersteuning aan leerlingen uit de onderbouw. De leerlingen worden in tweetallen begeleid door een leerling uit de bovenbouw. De leerlingen uit de bovenbouw hebben zich vrijwillig aangemeld en hebben hiervoor een kleine sollicitatieprocedure doorstaan. Bovendien krijgen zij ondersteuning van twee docentbegeleiders. Tijdens dit lesuur werken leerlingen aan hun huis- en/of leerwerk. Er worden afspraken gemaakt voor de volgende keer. Mochten leerlingen geïnteresseerd zijn, dan kunnen zij contact opnemen met hun vakdocent. 

Decanaat

Een decaan begeleidt leerlingen in hun keuzeproces, bijvoorbeeld het kiezen van een profielkeuze of ondersteunt leerlingen bij het kiezen van een juiste vervolgopleiding. Een decaan heeft van veel opleidingen achtergrondinformatie, waar leerlingen zich op kunnen beroepen. Mochten leerlingen extra ondersteuning willen voor het maken van de juiste keuze, dan kunnen zij contact opnemen met onderstaande contactpersonen:

  N. Tempelman
  NTM
  Decaan vmbo-onderbouw
  Wiskunde
  S. Groothuis
  SGS
  Decaan vmbo- bovenbouw
  Geschiedenis
  L. Kruisbergen
  LKN
  Decaan havo/vwo
  Maatschappijkunde

  Extern vertrouwenspersoon

  Het is wettelijk verplicht voor scholen om een extern vertrouwenspersoon in de school te hebben. Het doel van een extern vertrouwenspersoon is dat deze bijdraagt aan een veilige school/werkomgeving voor ouders, leerlingen en medewerkers. Mochten er problemen intern afspelen, dan kan een leerling voor ieder probleem bij een extern vertrouwenspersoon terecht. Het gesprek wordt altijd in vertrouwen behandeld. Bij problemen kan gedacht worden aan (digitaal) pesten, maar ook discriminatie, agressie, geweld of seksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon kijkt of hij bij machte is het probleem op te lossen, anderzijds verwijst de vertrouwenspersoon de leerling door naar de juiste partij en begeleidt de leerling hierin.

  U kunt rechtstreeks contact opnemen met:

  Dominique Hekman - Braakhof 
  06-12345678
  Dominiquehekman@trustme.nl

  Bijzonder verlof

  Nieuwe sectie

  Tekst van het akjghksdjhgksdfjhksdfjgrtikel.

  Nieuwe sectie

  Tekst van het artikel.

  Titel 1Titel 2
  Tekst 1Tekst 2

  Faalangst, dyscalculie en dyslexie

  Daarnaast zijn er zorgcoördinatoren aangesteld om individuele leerlingen te ondersteunen in faalangst of in hun taal of rekenproblemen. Voor faalangst is er een speciaal trainingsprogramma ontwikkeld, die leerlingen individueel kunnen volgen met als doel faalangst te reduceren. Voor taal- en of rekenproblemen kunnen leerlingen 1 á 2x per week extra ondersteuning krijgen van de zorgcoördinator.

  Contactgegevens

  GGD

  De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige van GGD Noord-holland zijn verantwoordelijk om bij te dragen aan de gezondheid van leerlingen. Zij doen onderzoek en geven advies, indien dit nodig is. Voor leerlingen uit de tweede klas is een eenmalige afspraak met de GGD verplicht. Daarnaast kunnen leerlingen/ouders kosteloos contact opnemen met de jeugdarts, mochten zij hier aanleiding voor zien.

  Jeugdarts: 

  Greet van Mijnen
  G.vanmijnen@ggdnoordholland.nl